Sponsorwandeltocht

Op 19 november 2016 wordt er een sponsorwandeltocht georganiseerd vanuit de Pinkstergemeente Stadskanaal. De inloop in de kerk begint om 13.00 uur. De wandelaars zullen verwelkomd worden met koffie/thee met koek. Vanaf 14.00 uur wordt er gefaseerd vertrokken voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Ongeveer halverwege is er een tussenstop in Trefpunt Sozo waar een consumptie genuttigd kan worden. Na de wandeling wordt er gezamenlijk een maaltijd gebruikt. Voor de kinderen zijn er pannenkoeken. De deelname aan deze wandeling is gratis. Van de wandelaars wordt wel verwacht dat ze zich zoveel mogelijk laten sponsoren door familie, vrienden, collega’s, juffen etc. De opbrengst is bestemd om speelgoed te kopen voor de kinderen van de kindercentra in Brazilië.

Wij zien uit naar uw/jullie komst op 19 november.