Start een actie

Het is er weer de tijd voor! Sponsoracties doe je meestal buiten en het weer werkt flink mee (of tegen). Start een actie, kies een doel en zoek sponsors. Succes!